Payroll in 5 vragen

Het aantal bedrijven dat een payrollbedrijf inhuurt voor de volledige personeelsadministratie neemt ieder jaar toe. Payrolling kent immers een aantal voordelen die het aantrekkelijk maken om deze taken uit te besteden. Met de antwoorden op de volgende 5 vragen komt u te weten of payrolling ook iets voor uw bedrijf kan betekenen. Meer weten? Neem eens een kijkje op Payrolling-Gids.nl.

Wat is payroll?

PayrollAls werkgever kunt u de personeelsadministratie volledig uit handen geven aan een payrollbedrijf. Een payrollbedrijf wordt dan de juridisch werkgever van uw personeel en leent deze aan u uit als opdrachtgever (ook wel inlener genoemd). Het personeel voert dus de werkzaamheden uit binnen uw bedrijf, maar wordt betaald door het payrollbedrijf: dit wordt payrolling genoemd. Naast deze financiële afwikkeling draagt het payrollbedrijf ook alle bedrijfsrisico’s. Zaken rondom ziekte en ontslag vallen onder volledige verantwoordelijkheid van het payrollbedrijf. U behoudt echter de verantwoordelijkheid voor het selecteren van personeel en u bepaalt de hoogte van het salaris.

Verschil tussen vaste dienst en payroll

Personeel dat via een payrollbedrijf in dienst is, valt onder een andere CAO dan personeel dat direct aan uw bedrijf verbonden is. Voor het salaris maakt dit gegeven geen verschil, u bent wettelijk verplicht payrollers net zoveel te betalen als personeel in vaste dienst. U kunt echter wel afwijken in de secundaire arbeidsvoorwaarden voor vast personeel. Een ander voordeel voor u als werkgever is dat u payrollers diverse contracten kunt geven, terwijl u ander personeel na twee tijdelijke contracten een vast contract aan moet bieden. Voor vast personeel draagt u als werkgever ook alle voorkomende arbeidsrisico’s.

Voordelen van payroll

Payroll VoordelenPayroll heeft voor werkgevers diverse voordelen. Zo kunt u meer tijd in uw bedrijf steken wanneer u de personeelsadministratie uitbesteedt. Bovendien bent u niet langer juridisch werkgever waardoor u geen arbeidsrisico’s meer loopt. Deze constructie zorgt er ook voor dat u alleen betaalt voor de uren die een werknemer daadwerkelijk werkt, dat u een werknemer meerdere contracten kunt aanbieden en dat u werknemers eenvoudiger kunt ontslaan. Voor de werknemer heeft payrolling ook voordelen. Zo kunnen zij vertrouwen op een professionele organisatie die gespecialiseerd is in personeelsadministratie. Bovendien kennen payrollbedrijven vaak interessante extra’s zoals scholing waarmee werknemers zich verder kunnen ontwikkelen.

Nadelen van payroll

Payroll brengt altijd extra kosten met zich mee, dat is nu eenmaal een bijkomstigheid van het uitbesteden van taken. Daarnaast blijft u als werkgever eindverantwoordelijk voor het afdragen van loonbelasting en het betalen van premies sociale verzekeringen. Dit zit bij de kosten aan het payrollbedrijf inbegrepen, maar kan opnieuw op uw bordje terechtkomen wanneer een bedrijf niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Tot slot kan payrolling een afstand creëren tussen u en de werknemer. Een verlies aan binding kan negatieve gevolgen hebben voor de resultaten van uw bedrijf. Voor de werknemers kent payrolling ook nadelen. Zo kunnen zij eenvoudiger worden ontslagen en krijgen zij niet automatisch een vast dienstverband na een bepaald aantal tijdelijke contracten. Hun positie is dus minder zeker dan die van iemand die rechtstreeks in dienst is bij de werkgever.

Kan een werknemer een payrollovereenkomst weigeren?

Zorg dat u tijdens het sollicitatiegesprek al duidelijk bent over de juridisch werkgever. Op basis van deze informatie kan een potentiële werknemer afzien van de arbeidsovereenkomst. U bent in dat geval overigens niet verplicht de medewerker zelf in dienst te nemen. Wanneer u huidige werknemers voortaan via een payrollconstructie wilt gaan betalen, kan dit tot weerstand leiden bij het personeel. Werknemers met een aflopend tijdelijk contract kunt u om deze reden een contractverlenging weigeren. Werknemers met een vast contract kunt u niet dwingen akkoord te gaan met payrolling. Er zijn echter bij het payrollbedrijf wel uitzonderingen mogelijk waarbij u met een dienstverleningsovereenkomst juridisch werkgever blijft, terwijl het payrollbedrijf verantwoordelijk wordt voor de administratieve handelingen.


Comments are closed.